Radierei auto fara dureri de cap

150 Ron / 350 Ron

www.acte-inmatriculare.ro

"Acte-inmatriculare.ro – prietenul tau in materie de birocratie auto!"


Ne ocupam pentru tine de radierea vehiculului la Administratia Finantelor Publice, Serviciul Public Comunitar Directia Permise si Inmatriculari Auto, realizand dosarul complet:
• Certificatul de inmatriculare;
• Cartea de identitate a vehiculului in original si copie;
• Certificat de radiere – 3 exemplare;
• Actul de identitate al solicitantului in original si copie;
• Placutele cu numarul de inmatriculare;
• Cererea de radiere;
• Fisa de inmatriculare cu viza organului fiscal competent teritorial sau certificatul de atestare fiscala.
• In cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care sa ateste dobandirea personalitatii juridice, denumirea si sediul, in copie (de exemplu certificat inregistrare la Registrul Comertului), precum si imputernicirea reprezentatului legal al acestora;
• Procura speciala autentificata de notarul public, in cazul in care documentele se depun de o alta persoana decat titularul.
• In functie de motivul pentru care doriti sa radiati autoturismul, dosarul trebuie sa mai contina si:
• Documentul care atesta dezmembrarea, casarea sau predarea unei unitati specializate in vederea dezmembrarii, atunci cand automobilul a fost dezmembrat, casat sau predat unei unitati specializate pentru dezmembrare;
• Declaratie pe proprie raspundere a titularului inmatricularii sau a mostenitorilor legali ai acestuia, din care sa reiasa ca vehiculul nu mai circula pe drumurile publice si o copie unui document care atesta detinerea unui garaj, teren, curte, parcare, unde va fi depozitat vehiculul respectiv, acte necesare in cazul in care posesorul nu mai doreste mentinerea vehiculului in circulatie;
• Documentul care atesta exportul vehiculului (document vamal romanesc de export / document strain vamal de import / document de inmatriculare in strainatate / sau alte inscrisuri oficiale straine din care rezulta exportul sau inmatricularea in strainatate), in situatia in care autoturismul va fi scos din Romania definitiv;
• Documentul emis de politie care atesta furtul in tara sau strainatate, daca motivul radierii este furtul.
.

Obs.
Preturile includ procedurile ,intocmirea formularelor / dosarelor necesare radierii autoturismului.
Preturile nu includ contravaloarea taxelor ce trebuiesc achitate, in numele d-voastra, in vederea efectuarii serviciului dorit (de exemplu: taxa de numar preferential,taxa de urgenta Financiar, RCA, deplasarea in afara orasului la Administratia Finantelor Publice etc).

Contact

CONSTANTIN MARIAN – INTERMEDIAR IN ASIGURARI P.F.A.
CUI 37298047, F16/463/2017
Adresa:Craiova, Str. Amaradiei, nr 18 (vis-à-vis de biserica)

Pentru informatii va rugam sa ne contactati pe mail sau telefonic!